EN GRØN PROFIL TILTRÆKKER LEJERE!

EN GRØN PROFIL TILTRÆKKER LEJERE!

En grøn profil tiltrækker lejere!

Kravene til virksomheders grønne profil stiger i takt med at den grønne dagsorden spiller en større og større roller overalt i samfundet. Forbrugere og myndigheder forventer i dag, at både du og dine lejere arbejder aktivt med grønne løsninger og bæredygtighed. Solceller er en af de helt oplagte løsninger til at vise, at man som virksomhed har en stærk grøn profil og er en del af den nødvendige grønne omstilling. Samtidig åbner det mulighed for at levere strøm til dine lejere.

Gode grunde til at vælge solceller:

  • Solceller er en attraktiv måde at profilere din ejendom overfor potentielle lejere.
  • Du og din lejer sparer penge og undgår elafgifter.
  • Solceller er et værn imod stigende elpriser.
  • Du producer klimavenlig strøm og bidrager aktivt til den grønne omstilling.
  • Tilbagebetalingstiden er kort – oftest under 6 år.
  • Solceller er robuste og holder rigtig længe med 30 års produktionsgaranti.
  • Giver mulighed for at opsætte ladestandere til el-biler, der kan køre billigere med 100 procent grøn strøm.
  • Solceller er nemme at installere og kræver næsten ingen vedligehold.

Levér el til dine lejere

I stedet for at dine lejere aftager el fra forsyningsselskabet, kan du indgå en aftale med lejer om, at du leverer el til lejerne fra ejendommens solcelleanlæg. Det er økonomisk attraktivt for både lejer og udlejer at udnytte elproduktionen lokalt, og der er et stort uudnyttet potentiale i denne type aftaler.

Den grønne omstilling er i fuld gang

Et bredt politisk flertal er enige om, at Danmark skal være et foregangsland på den grønne omstilling. Der skal ske enorme landvindinger frem imod 2030 for at reducere CO2-udledningen med 70 procent, og målet er at Danmark skal være helt klimaneutralt i 2050.

Omkostningerne for at nå i mål bliver store, og det er uundgåeligt, at en del af udgifterne bliver brugerfinansieret. I takt med omlægningen til varmepumper og elbiler vil efterspørgslen på el stige markant. De store havvindmølleparker skal levere en stor del af energien, men det vil også betyde, at elpriserne vil stige kraftigt i perioder, hvor der ikke er vind.

Solceller er en vigtig del af løsningen på udfordringen, fordi de heller ikke udleder CO2, og kan sikre en fast lav pris på under 20 øre pr. kWh.

El fra solceller er billigst

Det internationale energiagentur fastslog i januar 2021, at solceller er den billigste kilde til strøm.

Et værn imod prisstigninger

I august 2022, hvor energikrisen for alvor ramte Danmark, var prisen pr. kilowatt-time oppe på 8,42 kroner, hvilket er rekordhøjt. Solceller sikrer en fast lav pris på omkring 20 øre pr. kilowatt-time – en enorm besparelse, når priserne går på himmelflugt.

Solceller betaler sig selv

Et taganlæg har en levetid på 25 til 30 år, og investeringen er typisk betalt tilbage på omkring 6 år. Der er store besparelser at hente pr. kilowatt-time – blandt andet fordi, der er sammenfald mellem energiforbruget og energiproduktionen, som sker i dagtimerne, når solen skinner.

30 års garanti på solceller

Solcellepanelerne, som Danske Solceller anbefaler, er dækket af 30 års produktionsgaranti fra fabrikken Amerisolar, der garanterer at produktionen fra solcellerne minimum udgør 80 procent efter 30 år. Med den korte tilbagebetalingsperiode på 5-6 år er risici ved investering i solceller reduceret til et minimum.

Ladestandere til elbiler sender et stærkt grønt signal

Når du installerer et solcelleanlæg, er det oplagt også at få installereret ladestationer med chip, så medarbejderne i virksomheden, der lejer sig ind i din ejendom, kan få glæde af den afgiftsfrie strøm fra solcellerne. Det gør din udlejningsejendom mere attraktiv hos de mange virksomheder, der lige nu ønsker at sende et stærkt signal om, at de har en grøn profil.

Ingen støj eller lugtgener

Solceller udvikler hverken støj eller lugtgener, og ny teknologi betyder, at der ikke længere er udfordringer med refleksion af sollys.

Bliv CO2-neutral

Solceller udleder hverken drivhusgasser eller CO2, og udledningen ved etablering af et solcelleanlæg er udlignet efter 18 måneders drift.

Næsten ingen vedligeholdelse

Solcelleanlæg er vedligeholdelsesfri. Det anbefales blot, at man hvert år laver et eftersyn for at checke, at solcellerne fortsat producerer optimalt.

Kontakt Danske Solceller for…

– Rådgivning og foranalyse
– Ansøgning hos forsyningsselskab
– Opmåling af ejendom
– Udarbejdelse af business case
– Produktionsanalyse for solcelleanlæg
– Tilbud på solcelleanlæg
– Levering, montering og tilslutning
– Produkter i topkvalitet
– Idriftsættelse
– Registrering hos energistyrelsen
– Online driftsovervågning
– Årligt serviceeftersyn