Solceller kan dække din bedrifts elforbrug

Solceller kan dække din bedrifts elforbrug

SOLCELLER KAN DÆKKE DIN BEDRIFTS ELFORBRUG

Der er en klar økonomisk fordel ved at forsyne din bedrift med strøm fra egne solceller, der også er et effektivt værn mod de stigende energipriser. Med flere partiers udmeldinger om, at de ønsker CO2-afgifter på landbruget, er der god grund til at gå i gang med den grønne omstilling nu.

Gode grunde til at vælge solceller:

  • Solceller er et værn mod stigende elpriser.
  • Du producerer klimavenlig strøm og bidrager aktivt til den grønne omstilling.
  • Tilbagebetalingstiden er kort – oftest ca. 5 år.
  • Solceller er robuste og holder rigtig længe, vi leverer solceller med 30 års produktionsgaranti.
  • Solceller er nemme at installere og kræver næsten ingen vedligehold.

Landbrug er oplagt til taganlæg:

Vi kan selvfølgelig sætte solceller op på pladsen bag gylletanken, men til landbruget er det oplagt at udnytte de frie arealer på driftsbygninger. Solcelleanlægget vil bidrage med en betydelige besparelse på elregningen – især i disse tider, hvor energipriserne er strøget imod himmelen. Det er endda realistisk at få dækket hovedparten af elforbruget, samt tjene en pæn skilling på at sælge den overskydende el videre til Jysk Energi A/S.

Den grønne omstilling er i fuld gang

Et bredt politisk flertal er enige om, at Danmark skal være et foregangsland på den grønne omstilling. Der skal ske enorme landvindinger frem imod 2030 for at reducere CO2-udledningen med 70 procent, og målet er, at Danmark skal være helt CO2-neutralt i 2050.

Omkostningerne for at nå i mål bliver store, og det er uundgåeligt, at en del af udgifterne bliver brugerfinansieret. I takt med omlægningen til varmepumper og elbiler vil efterspørgslen på el stige markant. De store havvindmølleparker skal levere en stor del af energien, men det vil også betyde, at elpriserne vil stige kraftigt i perioder, hvor der ikke er vind.

Solceller er en vigtig del af løsningen på udfordringen, fordi de heller ikke udleder CO2, og kan sikre en fast lav pris på 20 øre pr. kWh.

El fra solceller er billigst

Det internationale energiagentur fastslog i januar 2021, at solceller er den billigste kilde til strøm. I august i år ramte energipriserne i Danmark et rekordhøjt niveau på 8,42 kroner pr. kilowatt-time.

Med solceller kan du opnå en fast lav pris på ned til 20 øre pr. kilowatt-time – en enorm besparelse, også når energipriserne stabiliserer sig igen.

Solceller betaler sig selv

Et taganlæg har en levetid på 25 til 30 år, og investeringen er typisk betalt tilbage på omkring 6 år. Der er store besparelser at hente pr. kilowatt-time – blandt andet fordi, der er sammenfald mellem energiforbruget og energiproduktionen, som sker i dagtimerne, når solen skinner.

30 års garanti på solceller

Solcellepanelerne, som Danske Solceller anbefaler, er dækket af 30 års produktionsgaranti fra fabrikken Amerisolar, der garanterer, at produktionen fra solcellerne minimum udgør 80 procent efter 30 år. Med den korte tilbagebetalingsperiode på 5-6 år er risici ved investering i solceller reduceret til et minimum.

Ingen støj eller lugtgener

Solceller udvikler hverken støj eller lugtgener, og ny teknologi betyder, at der ikke længere er udfordringer med refleksion af sollys.

Bliv CO2-neutral

Solceller udleder hverken drivhusgasser eller CO2, og udledningen ved etablering af et solcelleanlæg er udlignet efter 18 måneders drift.

Næsten ingen vedligeholdelse

Solcelleanlæg er vedligeholdelsesfri. Det anbefales blot, at man hvert år laver et eftersyn for at checke, at solcellerne fortsat producerer optimalt. 

Kontakt Danske Solceller for…

– Rådgivning og foranalyse
– Ansøgning hos forsyningsselskab
– Opmåling af ejendom
– Udarbejdelse af business case
– Produktionsanalyse for solcelleanlæg
– Tilbud på solcelleanlæg
– Levering, montering og tilslutning
– Produkter i topkvalitet
– Idriftsættelse
– Registrering hos energistyrelsen
– Online driftsovervågning
– Årligt serviceeftersyn